Производство на Гъвкава метална тръба с тремосвиваемо повърностно покритие

В началото на 2014 г „АЙВАЗ Н” ООД внедри производство на Гъвкава неръждаема метална тръба с тремосвиваемо повърностно покритие.

Коментарите са забранени.