Нов продукт в производството на АЙВАЗ Н – Гъвкава неръждаема метална тръба с изолация тип „2 в 1″

През януари 2017 година започна производството на гъвкави неръждаеми метални тръби с изолация тип „2 в 1″ и тип „1 в 1″.

Коментарите са забранени.