През юли 2015 „АЙВАЗ Н“ ООД успешно издържа Външен Одит на Системата за Управление на Качеството по ISO 9001:2008 пред фирма DNV-GL.