Компенсатори

Продуктите не се произвеждат и не сa налични в склад на „АЙВАЗ Н” ООД . Цените и срокове за изпълнение се определят от AYVAZ A.S. (Турция)

Актуална информация може да намерите на www.ayvaz.com или да свалите тук:

  • тръбен компенсатор PN16 — pipe.pdf и limitrot.pdf ;
  • компенсатор със защитен кожух — x-pressed.pdf;
  • метален компенсатор силфонен тип — bellows.pdf;
  • гумен компенсатор тип 10 FLEX —  tozen,pdf;
  • двоен гумен сферичен компенсатор – dkk10.pdf;

Забележка: продуктите се доставят след съгласуване на предварителна писмена поръчка от клиента.