„АЙВАЗ Н“ ООД със Система за Управление на Качеството ISO 9001: 2008

През месец юли 2014 г „АЙВАЗ Н“ ООД въведе Система за Управление ISO 9001: 2008 за „Производство и търговия с метални изделия. Производство на неръждаема гъвкава метална тръба.”

Производство на Гъвкава метална тръба с тремосвиваемо повърностно покритие

В началото на 2014 г „АЙВАЗ Н” ООД внедри производство на Гъвкава неръждаема метална тръба с тремосвиваемо повърностно покритие.