Нов продукт в производството на АЙВАЗ Н – Гъвкава неръждаема метална тръба с изолация тип „2 в 1″

През януари 2017 година започна производството на гъвкави неръждаеми метални тръби с изолация тип „2 в 1″ и тип „1 в 1″.

Сертифициране на безопасни гофрирани метални маркучи по стандарт ЕN14800

Гофрираните безопасни метални маркучи по стандарт ЕN14800 получиха сертификат №1015-CPR-E-30-00602-16 от Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Engineering Test Institute, Public Enterprise) Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

Пускане на производство за нов продукт по стандарт EN 14800:2007

„АЙВАЗ Н“ ООД започна производство на гофриран безопасeн металeн маркуч за свързване на битови уреди за природен газ DN12 (с накрайници нипел-гайка и гайка-гайка), съгласно EN 14800:2007.

Гъвкав гофриран метален маркуч DN12 EN14800

Гъвкав гофриран метален маркуч DN12 EN14800

Гъвкав гофриран метален маркуч DN12 - EN 14800 нипел - гайка

Гъвкав гофриран метален маркуч DN12 - EN 14800 нипел - гайка

„АЙВАЗ Н“ ООД със Система за Управление на Качеството ISO 9001: 2008

През месец юли 2014 г „АЙВАЗ Н“ ООД въведе Система за Управление ISO 9001: 2008 за „Производство и търговия с метални изделия. Производство на неръждаема гъвкава метална тръба.”