Гъвкава неръждаема метална тръба с тремосвиваемо повърхностно покритие

Гъвкавите неръждаеми метални тръби могат да се изработят със заварени фитинги тип нипел-гайка, гайка-гайка и повърхността на тръбата да се покритие с термосвиваема полеолефинова тънкостенна тръба.

Диаметър на тръбите – DN12 и DN16.

Тръбите са от материал AISI 304L (1.4307), нипелите и гайките от въглеродна стомана (37.2) с повърхностно покритие от никел. Гайките са маркирани на лазер.

Гъвкавата метална тръба с тремосвиваемо повърхностно покритие се изработват със свита стъпка в следните стандартни размери:

DN12, НИПЕЛ-ГАЙКА 1/2 “ х 1/2 “
1/2 “ MF 220х420 mm; 1/2 “ MF 300х600 mm; 1/2 “ MF 500х1000 mm; 1/2 “ MF 750х1500 mm; 1/2 “ MF 1000х2000 mm;

DN12, ГАЙКА-ГАЙКА 1/2 “ х 1/2 “
1/2 “ FF 220х420 mm; 1/2 “ FF 300х600 mm; 1/2 “ FF 500х1000 mm; 1/2 “ FF 750х1500 mm; 1/2 “ FF 1000х2000 mm;

DN16, НИПЕЛ-ГАЙКА 3/4 “ х 3/4 “
3/4 “ MF 220х420 mm; 3/4 “ MF 300х600 mm; 3/4 “ MF 500х1000 mm; 3/4 “ MF 750х1500 mm; 3/4 “ MF 1000х2000 mm;

DN16, ГАЙКА-ГАЙКА 3/4 “ х 3/4 “
3/4“ FF 220х420 mm; 3/4 “ FF 300х600 mm; 3/4 “ FF 500х1000 mm; 3/4 “ FF 750х1500 mm; 3/4 “ FF 1000х2000 mm.

Забележка: По-малката стойност е дължина на свитата тръба, а по-голямата е изходната дължина (до която теоретично може да се удължи)

Гъвкава метална тръба с полеолефиново термосвиваемо покритие – свита стъпка и заварени фитинги

Гъвкава метална тръба с полеолефиново термосвиваемо покритие – свита стъпка и заварени фитинги

Гъвкавата метална тръба с тремосвиваемо повърностно покритие може да се изработи с нормална стъпка в следните стандартни размери:

DN12, НИПЕЛ-ГАЙКА 1/2 “ х 1/2 “
1/2 “ MF 300 mm; 1/2 “ MF 400 mm; 1/2 “ MF 500 mm; 1/2 “ MF 600 mm; 1/2 “ MF 800 mm;

DN12, ГАЙКА-ГАЙКА 1/2 “ х 1/2 “
1/2 “ FF 300 mm; 1/2 “ FF 400 mm; 1/2 “ FF 500 mm ; 1/2 “ FF 600 mm; 1/2 “ FF 800 mm;

DN16, НИПЕЛ-ГАЙКА 3/4 “ х 3/4 “
3/4 “ MF 300 mm; 3/4 “ MF 400 mm; 3/4 “ MF 500 mm; 3/4 “ MF 600 mm; 3/4 “;

DN16, ГАЙКА-ГАЙКА 3/4 “ х 3/4 “
3/4“ FF 300 mm; 3/4 “ FF 400 mm; 3/4 “ FF 500 mm; 3/4 “ FF 600 mm.

Гъвкава метална тръба с полеолефиново термосвиваемо покритие – нормална стъпка и заварени фитинги

Гъвкава метална тръба с полеолефиново термосвиваемо покритие – нормална стъпка и заварени фитинги