Сертификатиhttp://ayvaz-n.eu/certificates/

„АЙВАЗ Н“ ООД е внедрила Система за Управление ISO 9001: 2008, обхващаща: Производство и търговия с метални изделия. Производство на неръждаема гъвкава метална тръба.

Виж сертификата от GL от 2014 г
Виж сертификата от DNV-GL от 2015 г.

„АЙВАЗ Н“ ООД е обновила Системата за Управление ISO 9001: 2015, обхващаща: Търговия с метални изделия. Производство на неръждаема гъвкава метална тръба.

Виж сертификата от DNV-GL ISO 9001:2015

Виж сертификта на DNV-GL от 2020

Виж сертификта на DNV-GL от 2023

 

Виж сертификат за гофриран безопасен метален маркуч за природна газ EN14800 от Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise) Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic:

CERTIFICATE-EN14800.pdf

Виж ревизиран сертификат за гофриран безопасен метален маркуч за природна газ EN14800
CERTIFICATE1015-CPR-E-30-00602-16-REV1.pdf

Виж сертификат за гофриран метален маркуч EN ISO10380 от Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise) Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic:
CERIFICATE-ISO10380-AYVAZN.pdf

Виж сертификата oт TÜV AUSTRIA с „Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали съгласно EN ISO 3834-2:2005″
CERTIFICATE ISO 3834_Rev01

 

 

SERTIFICATE ISO 9001:2008 -BULGARIAN

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2008 -БЪЛГАРСКИ

CERTIFICATE ISO 9001:2008 - ENGLISH

CERTIFICATE ISO 9001:2008 - ENGLISH

 

СЕРТИФИКАТ ISO-9001 oт DNV-GL 2015-БЪЛГАРСКИ

CERTIFICATE ISO-9001 DNV-GL 2015-ENGLISH

CERTIFICATE EN14800

CERTIFICATE OF CONSANCY OF PERFORMANCE 1015-CPR-E-30-00602-16

CERTIFICATE-ISO-10380

CERTIFICATE-ISO-10380-No-B-32-00928-16