Тръба DN 12 mm тест на натоварване

Тръба DN 12 mm тест на натоварване

Тръба DN 12 mm тест на натоварване

Изображението илюстрира натоварването на тръба DN 12 mm при работно налягане 1.6 MPa.